จัดระเบียบฟันให้เรียงตัวสวย พร้อมเผยรอยยิ้มที่มั่นใจ

ฟันแต่ละคนมีการเรียงตัวแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างฟัน ขนาดฟัน ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน การสบฟันที่ไม่ดี รวมถึงความสัมพันธ์ของขากรรไกรฟันและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุและปัญหาสำคัญที่ทำให้ขาดความมั่นใจ ดังนั้น การจัดฟันจึงเป็นการรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากฟันเรียงตัวไม่เหมาะสมให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพราะการจัดฟันจะช่วยลดปัญหาการในเคี้ยวอาหารและทำให้ฟันเรียงตัวสวยเป็นระเบียบ ช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การจัดฟันยังมีผลดีต่อสุขภาพช่องปากและฟัน เนื่องจากโครงสร้างของฟันมีการเรียงตัวเป็นระเบียบ จึงช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดฟันผุและโรคเหงือกอีกด้วย

การดัดฟัน จัดฟันนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่เราจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การจัดฟันแบบเครื่องมือติดแน่นและการจัดฟันแบบเครื่องมือถอดได้ ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นก็จะมีชนิดของเครื่องมือที่ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการแต่ละคน ดังนี้

1. จัดฟันโลหะหรือเหล็กจัดฟัน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือโลหะ 3M Unitek MBT Braces ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่นิยมจัดกันทั่วไป ด้วยตัวเหล็กจัดฟันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก ทำให้ผู้เข้ารับบริการจะต้องเข้าพบทันตแพทย์ทุก ๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกสียางที่ติดบนเครื่องมือจัดฟันเองได้ ทำให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความสนุกกับการจัดฟัน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดฟันชนิดอื่น ๆ

2. จัดฟันเซรามิก
การจัดฟันด้วยเครื่องมือเซรามิก 3M Clarity Braces เป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้น้อย ด้วยมีลักษณะที่เครื่องมือทำจากวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน Ceramic Braces หรือ Ceramic ใส ซึ่งจะทำงานร่วมกับยางรัดและลวดเพื่อที่จะเคลื่อนฟันไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ ซึ่งระยะเวลาในการพบทันตแพทย์จะเหมือนกับการจัดฟันแบบโลหะ แต่จะมีราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป

3. จัดฟันดามอน Damon
จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon หรือ จัดฟันแบบ 3M Clarity SL เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน ทำให้การเคลื่อนฟันทำได้เร็ว จึงช่วยลดระยะเวลาในการรักษาให้น้อยลงกว่าการจัดฟันแบบเหล็กปกติ ทั้งยังช่วยลดความเจ็บปวดในการรักษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทันตแพทย์สามารถเคลื่อนฟันได้ง่ายกว่าแบบเหล็กทั่วไป แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดฟันสูงกว่าแบบโลหะและเซรามิก

4. จัดฟันแบบใส invisalign
จัดฟันแบบใส invisalign ไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันบนฟัน เนื่องจากเครื่องมือจะเป็นแผ่นวัสดุใส ๆ บาง ๆ เป็นชิ้นงานที่ทำขึ้นโดยการแสกนฟันร่วมกับการเอกซเรย์โครงสร้างกระดูกและใบหน้า เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถออกแบบแผนการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการสร้างอุปกรณ์จัดฟันที่เหมาะสมที่สุดให้ผู้เข้ารับบริการ แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบเหล็กทั่วไป 2-3 เท่า

5. จัดฟันด้านใน Light Lingual
การจัดฟันโดยการใช้เครื่องมือติดแน่น แบบไม่เห็นเครื่องมือ (STb Lingual braces) เป็นการจัดฟันแบบติดเหล็กด้านหลังของฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ แต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือเหล็กจัดฟัน จึงจำเป็นต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะต้องใช้เทคนิคพิเศษที่มีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดาทั่วไป

หากท่านใดที่มีปัญหา ฟันซ้อน ฟันเก ฟันเหยิน หรือฟันเรียงตัวไม่สวยงาม กำลังมองหาคลินิกจัดฟัน ศูนย์ทันตกรรม PMDC ของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดฟันชนิด Damon ซึ่งมี Bracket ชนิดพิเศษและการจัดฟันแบบใส Invasalign ทำให้ฟันเคลื่อนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แรงในการดัดฟันน้อย ทำให้การรักษาไม่เจ็บและเคลื่อนฟันได้รวดเร็ว ทั้งนี้ PMDC เราเปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์ เราสามารถจัดระเบียบฟันของคุณให้เรียงตัวสวย ช่วยคุณพร้อมเผยรอยยิ้มที่มั่นใจได้ ศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pmdc-dental.com/th/ทันตกรรมตกแต่ง/จัดฟัน